[Ficlet] Kesedihan Jooseul

nam siblings.jpg

Kesedihan Jooseul.

ninegust©2016

[Actor] Nam Joohyuk ft. [OC’s] Nam Yoohee & Nam Jooseul.

G | Ficlet | AU!Family, Drama.

.

.

.

.

I own the plot Continue reading “[Ficlet] Kesedihan Jooseul”

Iklan